Gods'liefde voor iedereen!!!
Home
Getuigenis van Gods'liefde
Vaders'liefdesbrief
Gebeden tot Onze Vader
Hoe liefde en lijden samensmelten in het kruis
De Heilige Geest
Goddelijke Barmhartigheid
Maria, Onze Hemelse Moeder
Offerlijden
Dagelijks evangelie
Rozenkrans leren bidden
Gastenboek
Links

ang6wel.jpg

Welkom op mijn website!

Via deze weg zou ik jullie de liefde van God voor de gehele mensheid willen laten zien en ervaren, verder wil ik jullie wat meer uitleg verschaffen over hemelse gebeurtenissen.
Veel plezier ermee!

1-kind-bid.gif

Bidden, een genade van God!

Het bidden moet beschouwd worden als een  geschenk van God! Het is zoiets moois want het geeft ons de mogelijkheid om God te ontmoeten.
Het gebed vormt, heiligt en geneest ons en laat ons God kennen en beminnen en maakt het ons zelfs mogelijk om ons naaste te beminnen als onszelf.
Heel belangrijk is om in het gebed te volharden, ook al lijkt het dat er geen vruchten uit komen, toch mogen we niet ontmoedigd raken want God houdt zicht aan Zijn belofte!!!
"Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal voor u worden opengedaan" (lc 11, 9-10)
Heb dus geduld en geloof dat God aan Zijn belofte op Zijn tijd aan zal voldoen.
"Heb dus geduld broeders; tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter -en voorjaarsregens gevallen zijn. Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij." (Jak 5, 7-8)

Ik ben blij dat u mijn website bezoekt! 
Ik hoop dat u hier een antwoord
vindt op al uw vragen.
Ik kijk alvast uit om iets van jullie te horen
en mocht er enige vragen zijn,
twijfel niet om ze te stellen!